O SPRZEDAWCY
INTU
INTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 1132947168

Grochowska 309/317D/113
03-838 Warszawa
Polska


Adres e-mail: dobrykontakt@intu.mobi
Numer telefonu: 796061991

Podmiot wpisany do REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem KRS 0000687745 przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. Wysokość kapitału zakładowego 10 000,00 zł.